سه شنبه 25 مهر 1396   03:16:22
مناقصات
1396/4/18 يكشنبه10:10
مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از تاریخ 96/04/18 لغایت 96/04/21 می باشد.
1396/1/19 شنبه13:31
شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد خدمات مدیریت بهره برداری شهرستان های زاهدان و ایرانشهر و توابع و نگهداشت شبکه زابل و خاش به پیمانکار واج
1395/11/23 شنبه12:32
انجام امور حمل و نقل و تاکسیرانی شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان
1395/11/23 شنبه12:29
شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد عملیات مربوط به ساخت و نصب 3000 عدد انشعاب سری و 100عدد انشعاب پراکنده گاز در شهرستان زاهدان و توابع را
1395/11/11 دوشنبه13:07
شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد عملیات مربوط به ساخت و نصب 2000 انشعاب پراکنده گاز و توسعه 8550 متر شبکه توزیع در شهرستان ایرانشهر، بمپو
1395/8/19 چهارشنبه10:53
شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد عملیات احداث خط تغذیه و شبکه توزیع گاز شهر زاهدان Zone Gرا به صورت PC و با مشخصات و شرایط ذیل به پیمانک
1395/8/19 چهارشنبه10:42
شرکت گاز استان سیستان و بلوچستان در نظر دارد تهیه مصالح واجرای شبکه خط تغذیه و شبکه توزیع گاز شهر زاهدان زونهای BوAرابا مشخصات وشرایط ذیلبه صورت pc ب


مجری سایت : شرکت سیگما